alwatis aldhahabii whatsapp plus gold

alwatis aldhahabii whatsapp plus gold
altaerif b alwatis aldhahabii KB4WhatsApp

yuetabar watis bilasi aljadid 'ashal wa'afdal min dhi qabl hayth 'ana nuskhat watis al'azraq bilsin hi mutawafirat biallawn aldhahabii wahu matah lajamie aljawalat aleamilat binizam alandrwyd wayumkin tahmil alwatis ab aljadid samsunj watahmil alwatis ab al'azraq lilayfun min khilal hdha almuaqae fi al'asfal walitahmil watis ab bals llandrwyd waladhi tastatie maerifat jari alkitabih fi alwatis ab min khilalih wahuaan ma tabhath eanh tahmil watis ab dhahabi watastatie 'aydaan min khilal watis ab balas 'iikhfa' akhar zuhur w rabt alwats balas aldhy sawf tajiduh 'asfal hadhih almaqalih walitahmil barnamaj watis 'aba balas min mawqie 'abu earab waladhi yaqum bitatwir barnamaj watis ab aldhahabii waladhi sanadae rabt tahmil watis ab balas llandrwyd fi 'asfal almawdue walkthyr min almstkhdimin alearab yabhathun ean tahmil alwatis aldhahabii wahunak alkthyr mima alnuskhat alty tahmil allawn aldhahabia walati qam bitatwiriha aledyd min almutawirin walakun watis ab aldhahabii 'abu earab yueadu 'afdal nuskhatan ealaa al'iitlaq li'anah dhu alaiqdimyt wala yahtawi tahmil watis dhahabi ealaa 'ayi aelanat mazeajat walati taqum bitabtiat alwatisab wa'ana waitisab abwaearab 'aw ma yusamaa wats ab balas dhahabi nuskhat 2018 walati tastatie tahmilaha watsiab bblus watsiab bblus thumunyal


almumiazat aljadidat liwatsab abu earab aldhahabiat walhamra walzarqa

tama altahdith liniskhat almarikut 2.17.427
yahtawi ealaa alfisat aljadidat lilwatisab
tastatie qat alantrnt ean alwatisab faqat limane wusul rasayil 'athna' fath alnat
khiar jadid raqm 5.6 lajaeal alfadyu fi alhalat 7 daqayiq bdli 30 thany
tama 'iidafat aism musharaf almajmueat bijanib raqm almashrif fi almajmueat
khiar jadid raqm 2.7.7 litaghyir hajm alziri aleayim
khiar jadid raqm 2.7.8 linaql makan alziri aleayim liusfih fi yamin 'aw yasar alshaasha
jadid mulsaqat khasatan bialsaaea
khiar jadid raqm 2.1.10 tastatie min khilalih 'iikhfa' alayqwnt alkhasat biqate alantrnt ean alwatisab
mizat jadidat tumakinuk min 'iishear jihat alaitisal alkhasat bik eind taghyir raqmak
yastatie almushrifin altahakum biaiedadat almajmuea (swf ytmu tafeiluha qaribaan )
'asbah yadeam allughat al'almania
hala mushkilat 'iirsal rasayil liraqm ghyr mahfuz ladayk
hala mushkilat eamal alkhiar raqm 6.2 eind aistiqbal edt sur (alibawm)
hala mushkilat alkhiar raqm 6.11 fi bed al'ajhizat alty wajad biha alkhalal
hala mushkilat ainhiar alwatisab eind fath muhadathat faealt khususiataha
hala mushkilat edm ( fashal tashghil hdha alfidyu ) fi bed al'ajhizat almuktashifa
'iislah 'alwan sharit alhalat eind tahdid risalat / muhadatha
'iislahat watahsinat 'ukhraa

google-playkhamsatmostaqltradent